Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6 3
Pedagogičtí pracovníci: 5 2
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 2 2
Lektoři: 2 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 4 2
Celkový počet vyučujících: 7 4
zaměstnanců: 5 2
externistů: 2 2

platné ke dni 28. 1. 2020