Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 2
Pedagogičtí pracovníci: 4 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 1 1
Lektoři: 2 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 5 1
Celkový počet vyučujících: 6 2
zaměstnanců: 4 1
externistů: 2 1

platné ke dni 20. 9. 2020