Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet externích pracovníků: 1 0

platné ke dni 28. 1. 2020