Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 1
Odborní a techničtí pracovníci: 3 0
Ostatní zaměstnanci: 6 1

platné ke dni 29. 1. 2020