Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 2 2
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 1

platné ke dni 23. 1. 2020