Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 3 3
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 1 1

platné ke dni 5. 7. 2020