Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6 3
Odborní a techničtí pracovníci: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 2 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 1

platné ke dni 1. 6. 2020