Personální zabezpečení studijního programu Podniková ekonomika a management

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů