Personální zabezpečení studijního programu Public Finance and Economics

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů