Personální zabezpečení studijního programu Veřejná správa (Administration publique)

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů