Personální zabezpečení studijního programu Matematické a statistické metody v ekonomii

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů