Personální zabezpečení studijního programu Finance

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů