Personální zabezpečení studijního programu Regionální rozvoj a cestovní ruch

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů