Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 114 19
Pedagogičtí pracovníci: 76 10
Profesoři: 18 1
Docenti: 26 4
Odborní asistenti: 16 0
Lektoři: 9 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 7 3
Odborní a techničtí pracovníci: 35 6
Ostatní zaměstnanci: 5 3
Celkový počet externích pracovníků: 92 21
Celkový počet vyučujících: 114 20
zaměstnanců: 88 13
studentů: 17 3
externistů: 10 4
Celkový počet doktorských studentů: 88 20
z toho v kombinované formě: 6 2

platné ke dni 17. 8. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info