Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 116 22
Pedagogičtí pracovníci: 76 11
Profesoři: 18 1
Docenti: 28 6
Odborní asistenti: 15 0
Lektoři: 9 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 6 2
Odborní a techničtí pracovníci: 37 8
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 70 21
Celkový počet vyučujících: 127 17
zaměstnanců: 92 13
studentů: 25 3
externistů: 11 1
Celkový počet doktorských studentů: 97 20
z toho v kombinované formě: 7 2

platné ke dni 22. 1. 2020