Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 114 19
Pedagogičtí pracovníci: 77 10
Profesoři: 18 1
Docenti: 28 6
Odborní asistenti: 15 0
Lektoři: 11 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 1
Odborní a techničtí pracovníci: 35 6
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 85 13
Celkový počet vyučujících: 111 14
zaměstnanců: 90 12
studentů: 16 2
externistů: 8 0
Celkový počet doktorských studentů: 97 17
z toho v kombinované formě: 7 2

platné ke dni 22. 9. 2020