Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 112 19
Pedagogičtí pracovníci: 76 10
Profesoři: 18 1
Docenti: 24 4
Odborní asistenti: 18 0
Lektoři: 9 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 7 3
Odborní a techničtí pracovníci: 34 7
Ostatní zaměstnanci: 4 2
Celkový počet externích pracovníků: 268 52
Celkový počet vyučujících: 164 27
zaměstnanců: 88 13
studentů: 2 1
externistů: 79 15
Celkový počet doktorských studentů: 91 21
z toho v kombinované formě: 6 2

platné ke dni 20. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info