Personální zabezpečení studijního programu Programování a vývoj aplikací

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů