Personální zabezpečení studijního programu Software Systems and Services Management (eng)

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů