Personální zabezpečení studijního programu Visual Informatics

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů