Statistiky Fakulty informatiky

Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 216 78
Pedagogičtí pracovníci: 76 10
Profesoři: 17 1
Docenti: 24 4
Odborní asistenti: 17 1
Lektoři: 11 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 7 2
Odborní a techničtí pracovníci: 65 9
Ostatní zaměstnanci: 80 59
Celkový počet externích pracovníků: 68 18
Celkový počet vyučujících: 242 37
zaměstnanců: 96 12
studentů: 75 9
externistů: 71 16
Celkový počet studentů: 1890 338
bakalářské studijní programy: 1141 217
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 667 108
doktorské studijní programy: 82 13
z toho v kombinované formě: 14 0

platné ke dni 19. 1. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info