Statistiky Fakulty informatiky

Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 219 79
Pedagogičtí pracovníci: 76 10
Profesoři: 17 1
Docenti: 24 4
Odborní asistenti: 17 1
Lektoři: 11 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 7 2
Odborní a techničtí pracovníci: 62 9
Ostatní zaměstnanci: 80 59
Celkový počet externích pracovníků: 257 51
Celkový počet vyučujících: 176 29
zaměstnanců: 98 13
studentů: 11 1
externistů: 67 15
Celkový počet studentů: 1935 348
bakalářské studijní programy: 1182 227
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 668 108
doktorské studijní programy: 85 13
z toho v kombinované formě: 15 0

platné ke dni 23. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info