Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 195 78
Pedagogičtí pracovníci: 146 48
Profesoři: 17 1
Docenti: 40 10
Odborní asistenti: 78 33
Lektoři: 7 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 36 19
Ostatní zaměstnanci: 13 11
Celkový počet externích pracovníků: 121 49
Celkový počet vyučujících: 311 107
zaměstnanců: 169 61
studentů: 63 24
externistů: 81 24
Celkový počet doktorských studentů: 195 96
z toho v kombinované formě: 32 19

platné ke dni 28. 5. 2020