Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 27 17
Pedagogičtí pracovníci: 17 8
Profesoři: 3 0
Docenti: 7 4
Odborní asistenti: 7 4
Odborní a techničtí pracovníci: 8 7
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 2 2
Celkový počet vyučujících: 24 11
zaměstnanců: 21 11
studentů: 3 0
Celkový počet doktorských studentů: 29 16
z toho v kombinované formě: 4 3

platné ke dni 13. 8. 2020