Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 23 13
Pedagogičtí pracovníci: 17 8
Profesoři: 3 0
Docenti: 7 4
Odborní asistenti: 7 4
Odborní a techničtí pracovníci: 5 4
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 1
Celkový počet vyučujících: 24 12
zaměstnanců: 20 10
studentů: 3 2
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 24 13
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 25. 1. 2020