Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 23 13
Pedagogičtí pracovníci: 17 8
Profesoři: 3 0
Docenti: 7 4
Odborní asistenti: 7 4
Odborní a techničtí pracovníci: 4 3
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 13 8
Celkový počet vyučujících: 30 14
zaměstnanců: 21 11
studentů: 2 1
externistů: 8 3
Celkový počet doktorských studentů: 25 13
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 14. 11. 2019