Personální zabezpečení studijního programu Mediální studia a žurnalistika

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů