Personální zabezpečení studijního programu Bezpečnostní a strategická studia

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů