Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 90 39
Pedagogičtí pracovníci: 83 34
Profesoři: 4 1
Docenti: 14 4
Odborní asistenti: 37 17
Asistenti: 11 5
Lektoři: 17 7
Odborní a techničtí pracovníci: 4 0
Ostatní zaměstnanci: 6 5
Celkový počet externích pracovníků: 60 17
Celkový počet vyučujících: 140 55
zaměstnanců: 79 31
studentů: 24 12
externistů: 39 12
Celkový počet doktorských studentů: 67 23
z toho v kombinované formě: 11 3

platné ke dni 7. 6. 2020