Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 91 39
Pedagogičtí pracovníci: 84 34
Profesoři: 5 1
Docenti: 13 4
Odborní asistenti: 39 19
Asistenti: 10 3
Lektoři: 17 7
Odborní a techničtí pracovníci: 3 0
Ostatní zaměstnanci: 5 5
Celkový počet externích pracovníků: 81 31
Celkový počet vyučujících: 145 55
zaměstnanců: 80 32
studentů: 21 6
externistů: 46 18
Celkový počet doktorských studentů: 74 26
z toho v kombinované formě: 12 4

platné ke dni 14. 11. 2019