Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 20 10
Pedagogičtí pracovníci: 17 9
Profesoři: 1 0
Docenti: 6 3
Odborní asistenti: 9 5
Lektoři: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 3 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 15 1
Celkový počet vyučujících: 25 7
zaměstnanců: 13 6
studentů: 5 1
externistů: 8 0
Celkový počet doktorských studentů: 18 4
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 6. 7. 2020