Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 3
Pedagogičtí pracovníci: 6 2
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 1 0
Asistenti: 3 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 5 4
Celkový počet vyučujících: 6 2
zaměstnanců: 6 2
Celkový počet doktorských studentů: 4 2
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 27. 11. 2020