Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6 2
Pedagogičtí pracovníci: 5 1
Docenti: 2 1
Asistenti: 3 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 0
Celkový počet vyučujících: 8 2
zaměstnanců: 5 1
studentů: 2 1
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 7 3
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 15. 10. 2019