Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 3
Pedagogičtí pracovníci: 6 2
Docenti: 2 1
Asistenti: 4 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 0
Celkový počet vyučujících: 8 3
zaměstnanců: 6 2
studentů: 2 1
Celkový počet doktorských studentů: 5 2
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 31. 5. 2020