Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 4
Pedagogičtí pracovníci: 9 4
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 7 4
Lektoři: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 2 0
Celkový počet vyučujících: 13 7
zaměstnanců: 9 4
studentů: 4 3
Celkový počet doktorských studentů: 7 3
z toho v kombinované formě: 2 0

platné ke dni 11. 8. 2020