Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 10 5
Pedagogičtí pracovníci: 9 4
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 7 4
Lektoři: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet vyučujících: 13 5
zaměstnanců: 9 4
studentů: 4 1
Celkový počet doktorských studentů: 8 3
z toho v kombinované formě: 2 0

platné ke dni 17. 1. 2020