Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 1
Pedagogičtí pracovníci: 5 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 3 1
Lektoři: 1 0
Celkový počet vyučujících: 5 1
zaměstnanců: 5 1

platné ke dni 16. 12. 2019