Personální zabezpečení studijního programu Osobní a kondiční trenér

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů