Personální zabezpečení studijního programu Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů