Oborová rada Fakulty sportovních studií

pro program Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek