Personální zabezpečení studijního programu Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie