Personální zabezpečení studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů