Budova FF, Arna Nováka 1, budova D

Filozofická fakulta


Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1500
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 653 348
Pedagogičtí pracovníci: 361 167
Profesoři: 41 8
Docenti: 87 35
Odborní asistenti: 158 75
Asistenti: 28 13
Lektoři: 28 22
Vědeckovýzkumní pracovníci: 19 14
Odborní a techničtí pracovníci: 183 90
Ostatní zaměstnanci: 115 92
Celkový počet externích pracovníků: 270 142
Celkový počet vyučujících: 1004 523
zaměstnanců: 424 201
studentů: 186 115
externistů: 394 207
Celkový počet studentů: 5832 4280
bakalářské studijní programy: 3607 2661
z toho v kombinované formě: 397 267
magisterské studijní programy: 5 2
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1600 1251
z toho v kombinované formě: 302 243
doktorské studijní programy: 620 366
z toho v kombinované formě: 134 82

platné ke dni 22. 2. 2020