Budova FF, Grohova 7, budova C, Budova C

Psychologický ústav

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova C
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1523
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 28 17
Pedagogičtí pracovníci: 22 13
Profesoři: 4 0
Docenti: 4 4
Odborní asistenti: 12 9
Asistenti: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 3 1
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 15 10
Celkový počet vyučujících: 55 38
zaměstnanců: 22 13
studentů: 28 22
externistů: 5 3
Celkový počet doktorských studentů: 40 31
z toho v kombinované formě: 7 7

platné ke dni 30. 5. 2020