Budova FF, Grohova 7, budova C, Budova C

Psychologický ústav

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova C
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1523
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 28 16
Pedagogičtí pracovníci: 22 12
Profesoři: 4 0
Docenti: 4 4
Odborní asistenti: 10 7
Asistenti: 4 1
Odborní a techničtí pracovníci: 3 1
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 17 11
Celkový počet vyučujících: 45 29
zaměstnanců: 20 12
studentů: 20 15
externistů: 5 2
Celkový počet doktorských studentů: 40 31
z toho v kombinované formě: 6 6

platné ke dni 20. 10. 2020