Budova FF, Grohova 7, budova C, Budova C

Psychologický ústav

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova C
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1523
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 25 17
Pedagogičtí pracovníci: 18 12
Profesoři: 3 0
Docenti: 4 4
Odborní asistenti: 10 8
Asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 28 23
Celkový počet vyučujících: 43 30
zaměstnanců: 19 13
studentů: 19 14
externistů: 5 3
Celkový počet doktorských studentů: 48 37
z toho v kombinované formě: 11 10

platné ke dni 19. 10. 2019