Budova FF, Arna Nováka 1, budova D

Ústav české literatury

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1580
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 14 8
Pedagogičtí pracovníci: 13 7
Profesoři: 1 1
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 9 5
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 6 4
Celkový počet vyučujících: 30 19
zaměstnanců: 13 7
studentů: 11 8
externistů: 6 4
Celkový počet doktorských studentů: 28 17
z toho v kombinované formě: 4 3

platné ke dni 19. 2. 2020