Budova FF, Arna Nováka 1, budova D

Ústav české literatury a knihovnictví

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1580
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 45 20
Pedagogičtí pracovníci: 23 9
Profesoři: 1 1
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 15 7
Asistenti: 3 0
Odborní a techničtí pracovníci: 16 6
Ostatní zaměstnanci: 6 5
Celkový počet externích pracovníků: 52 22
Celkový počet vyučujících: 59 23
zaměstnanců: 32 12
studentů: 8 4
externistů: 20 7
Celkový počet doktorských studentů: 31 19
z toho v kombinované formě: 5 4

platné ke dni 17. 11. 2019