Budova FF, Gorkého 14, budova A, Budova A

Ústav slavistiky

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova A
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1575
549 49 3174
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 13
Pedagogičtí pracovníci: 24 12
Profesoři: 1 0
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 11 6
Asistenti: 2 0
Lektoři: 6 5
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 13 9
Celkový počet vyučujících: 45 27
zaměstnanců: 25 12
studentů: 9 7
externistů: 11 8
Celkový počet doktorských studentů: 46 34
z toho v kombinované formě: 13 8

platné ke dni 22. 11. 2019