Budova FF, Gorkého 14, budova B1, Budova B1

Centrum filologicko-areálových studií

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova B1
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 6240
E-mail:

Webové stránky pracoviště