Budova FF, Janáčkovo nám. 2a, budova N, Hlavní budova

Ústav hudební vědy

Sídlo: Janáčkovo nám. 654/2a, 602 00 Brno, budova N
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1562
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 7
Pedagogičtí pracovníci: 16 3
Profesoři: 2 0
Docenti: 6 2
Odborní asistenti: 6 0
Asistenti: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 5 0
Ostatní zaměstnanci: 6 4
Celkový počet externích pracovníků: 52 21
Celkový počet vyučujících: 64 27
zaměstnanců: 18 3
studentů: 7 6
externistů: 39 18
Celkový počet doktorských studentů: 44 26
z toho v kombinované formě: 14 7

platné ke dni 21. 9. 2019