Budova FF, Janáčkovo nám. 2a, budova N, Hlavní budova

Ústav hudební vědy

Sídlo: Janáčkovo nám. 654/2a, 602 00 Brno, budova N
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1562
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 7
Pedagogičtí pracovníci: 17 4
Profesoři: 3 1
Docenti: 5 1
Odborní asistenti: 6 0
Asistenti: 2 1
Lektoři: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 5 0
Ostatní zaměstnanci: 5 3
Celkový počet externích pracovníků: 42 20
Celkový počet vyučujících: 71 31
zaměstnanců: 20 4
studentů: 11 8
externistů: 40 19
Celkový počet doktorských studentů: 37 23
z toho v kombinované formě: 10 6

platné ke dni 28. 2. 2020