Budova FF, Grohova 7, budova C, Budova C

Ekonomické oddělení

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova C
Vstup do budovy: Arna Nováka 1, vstup přes budovu D (hlavní vstup)
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1504
e-mail:

Webové stránky pracoviště

O pracovišti

Ekonomické oddělení pečuje o hospodaření a finance fakulty. Jeho náplň práce tvoří:

  • správa hlavní pokladny fakulty a dohled nad vedlejšími pokladnami
  • bankovní transakce
  • evidence deponovaných mezd a stipendií
  • provoz služebních vozidel a zúčtování silniční daně
  • agenda darů
  • agenda mimorozpočtových finančních zdrojů dle smluv
  • bankovníky (automatizovaný příjem financí do SUPO)
  • evidence pracovních a ochranných pomůcek a předmětů
  • evidence všech smluv filozofické fakulty
  • cestovní náhrady