Personální zabezpečení studijního programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů