Personální zabezpečení studijního programu Anglický jazyk a literatura

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů