Personální zabezpečení studijního programu Severoamerická kulturní studia

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů