Personální zabezpečení studijního programu Hudební věda

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů