Personální zabezpečení studijního programu Dějiny starověku

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů