Personální zabezpečení studijního programu Informační studia a knihovnictví

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů