Personální zabezpečení studijního programu English Language and Literature

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů