Personální zabezpečení studijního programu Sociální pedagogika a poradenství

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů