Personální zabezpečení studijního programu Estetika a kulturní studia

Oborová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů