Personální zabezpečení studijního programu Aesthetics and Culture Studies

Oborová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů