Personální zabezpečení studijního programu Sdružená uměnovědná studia

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů