Personální zabezpečení studijního programu Digitální kultura a kreativní průmysly

Oborová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů