Personální zabezpečení studijního programu English Language and Literature

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů