Statistiky Filozofické fakulty

Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 552 289
Pedagogičtí pracovníci: 327 147
Profesoři: 37 8
Docenti: 78 28
Odborní asistenti: 148 69
Asistenti: 22 14
Lektoři: 24 18
Vědeckovýzkumní pracovníci: 18 10
Odborní a techničtí pracovníci: 121 61
Ostatní zaměstnanci: 112 84
Celkový počet externích pracovníků: 213 116
Celkový počet vyučujících: 1021 562
zaměstnanců: 376 174
studentů: 234 154
externistů: 411 234
Celkový počet studentů: 7246 5280
bakalářské studijní programy: 4355 3169
z toho v kombinované formě: 649 439
magisterské studijní programy: 208 149
z toho v kombinované formě: 12 6
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 2005 1552
z toho v kombinované formě: 392 312
doktorské studijní programy: 678 410
z toho v kombinované formě: 272 171

platné ke dni 16.8.2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info