Statistiky Filozofické fakulty

Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 569 305
Pedagogičtí pracovníci: 339 157
Profesoři: 39 10
Docenti: 79 29
Odborní asistenti: 149 69
Asistenti: 24 15
Lektoři: 29 23
Vědeckovýzkumní pracovníci: 19 11
Odborní a techničtí pracovníci: 124 63
Ostatní zaměstnanci: 112 87
Celkový počet externích pracovníků: 362 200
Celkový počet vyučujících: 1019 557
zaměstnanců: 397 189
studentů: 249 162
externistů: 373 206
Celkový počet studentů: 7282 5281
bakalářské studijní programy: 4305 3107
z toho v kombinované formě: 675 461
magisterské studijní programy: 212 153
z toho v kombinované formě: 12 7
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 2038 1588
z toho v kombinované formě: 458 361
doktorské studijní programy: 727 433
z toho v kombinované formě: 258 159

platné ke dni 24. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info