Statistiky Filozofické fakulty

Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 548 283
Pedagogičtí pracovníci: 331 149
Profesoři: 38 8
Docenti: 76 27
Odborní asistenti: 153 71
Asistenti: 21 13
Lektoři: 26 20
Vědeckovýzkumní pracovníci: 17 10
Odborní a techničtí pracovníci: 114 53
Ostatní zaměstnanci: 110 83
Celkový počet externích pracovníků: 304 162
Celkový počet vyučujících: 1015 559
zaměstnanců: 380 176
studentů: 245 166
externistů: 390 217
Celkový počet studentů: 6492 4732
bakalářské studijní programy: 3632 2667
z toho v kombinované formě: 540 371
magisterské studijní programy: 268 195
z toho v kombinované formě: 25 12
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1866 1432
z toho v kombinované formě: 333 258
doktorské studijní programy: 726 438
z toho v kombinované formě: 303 189

platné ke dni 28.4.2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info