Statistiky Filozofické fakulty

Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 550 282
Pedagogičtí pracovníci: 328 145
Profesoři: 38 8
Docenti: 78 28
Odborní asistenti: 150 69
Asistenti: 20 12
Lektoři: 24 18
Vědeckovýzkumní pracovníci: 18 10
Odborní a techničtí pracovníci: 117 56
Ostatní zaměstnanci: 112 83
Celkový počet externích pracovníků: 303 161
Celkový počet vyučujících: 1015 558
zaměstnanců: 377 173
studentů: 232 154
externistů: 406 231
Celkový počet studentů: 6067 4407
bakalářské studijní programy: 3605 2650
z toho v kombinované formě: 514 353
magisterské studijní programy: 226 159
z toho v kombinované formě: 26 14
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1548 1180
z toho v kombinované formě: 278 219
doktorské studijní programy: 688 418
z toho v kombinované formě: 278 175

platné ke dni 25.6.2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info