Statistiky Filozofické fakulty

Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 569 302
Pedagogičtí pracovníci: 339 155
Profesoři: 40 8
Docenti: 80 29
Odborní asistenti: 148 69
Asistenti: 22 13
Lektoři: 32 26
Vědeckovýzkumní pracovníci: 17 10
Odborní a techničtí pracovníci: 121 60
Ostatní zaměstnanci: 114 89
Celkový počet externích pracovníků: 52 33
Celkový počet vyučujících: 1026 559
zaměstnanců: 390 182
studentů: 246 157
externistů: 390 220
Celkový počet studentů: 6868 5003
bakalářské studijní programy: 4040 2935
z toho v kombinované formě: 604 409
magisterské studijní programy: 209 151
z toho v kombinované formě: 11 6
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1941 1519
z toho v kombinované formě: 427 339
doktorské studijní programy: 678 398
z toho v kombinované formě: 232 140

platné ke dni 22. 1. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info